اجساد هفت افغان که در آب‌های ترکیه غرق شده بودند به کابل منتقل شدند

اطلاعات روز: اجساد هفت تن از دوازده نفری که در آب های ترکیه و یونان غرق شده بودند، امروز به کابل منتقل شدند.
اکثر جان‌باخته‌ها عضو دو خانواده هستند. اجساد پنج عضو دیگر این خانواده‌ها تاهنوز به‌دست نیامده است. این دو خانواده که قصد رفتن به اروپا را داشتند، قایق چوبی شان در آب‌های ترکیه و یونان غرق شده بود.
جنرال حق‌نواز حق‌یار، فرمانده میدان هوایی بین‌المللی حامدکرزی به رسانه‌ها گفته است که در بین هفت جسد آورده شده به کابل، سه زن، سه مرد و یک کودک شامل می‌باشند. این جنازه‌ها امروز در هدیره چهار قلعه وزیرآباد کابل به خاک سپرده شدند.
محمد سرور، یکی از بزرگان این خانواده‌ها که یک پسر، عروس و نواسه‌اش را در این رویداد از دست داده است، هنگام مراسم تدفین اجساد گفته که تمام خانواده‌اش تباه شده است.
پدیده مهاجرت به سمت اروپا و آسترالیا پیش از این نیز جان صدها شهروند کشور را گرفته بود و در سال جاری که مهاجرت به سمت اروپا به شکل بی‌پیشینه‌ی افزایش یافت نیز صدها افغان در آب‌های ترکیه و یونان جان شان را از دست دادند.
قبلاً سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندهگان گفته بود که در سال گذشته‌ی میلادی ۳۰ هزار تن هنگام رفتن به اروپا جان باخته‌اند که ۱۲ فیصد این قربانیان را افغان‌ها تشکیل می‌داد.
از آغاز سال جاری تاکنون هزارها تن از شهروندان کشور افغانستان را به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی ترک می‌کنند و این روند تاهنوز متوقف نشده‌است. در ریاست پاسپورت روزانه چندین هزار نفر برای اخذ پاسپورت مراجعه می‌کند تا به شکل قانونی به کشورهای دیگر بروند. اما بیشتر مردم مسیرهای پرخطر قاچاق را در پیش می‌گیرند که شمار شان در اولین گام به سوی مهاجرت، یعنی در مرز افغانستان و ایران، جان شان را از دست می‌دهند.