کمیسیون انتخابات در ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان از تکنالوژی بیومتریک استفاده نمی‌کند

اطلاعات روز: اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فیصله کرده‌اند که استفاده از تکنالوژی بیومتریک در روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولسوالی‌ها و پارلمانی ولایت غزنی قابل تطبیق نمی‌باشد.

در فیصله‌نامه‌ی این کمیسیون که امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ ثور) توسط شماری از رسانه‌ها منتشر شده، آمده است که حکم مندرج فقره‌ی (۲) ماده‌ی ۱۹ قانون انتخابات و استفاده از تکنالوژی بیومتریک برای انتخابات پیشرو قابل تطبیق نمی‌باشد.

در این فیصله‌نامه تأکید شده است: «ثبت‌‌نام تقویتی رأی‌دهندگان و ثبت‌نام رأی‌دهندگان در ولایت غزنی مطابق پلان، بدون ثبت مشخصات بیومتریک برای انتخابات پیشرو صورت گیرد.»

اعضای این کمیسیون فیصله کرده‌اند که معلومات شامل تذکره تمام ثبت‌نام‌شدگان به منظور تثبت تذکره‌ی اصلی و تزویری، داشتن بیشتر از یک تذکره و اکمال سن ۱۸ سالگی صاحبات تذکره در روز انتخابات با اداره‌ی احصائیه شریک گردد و این اداره هم‌چنان مکلف است که در زمان معین‌شده از سوی این کمیسیون معلومات تذکره را به کمیسیون انتخابات شریک کنند.

در فیصله‌نامه تأکید شده است که این فیصله همچنان شامل افرادی که در سال ۱۳۹۷ ثبت‌نام شده‌اند و هم‌چنان آنانی که در جریان ثبت‌نام تقویتی و ولایت غزنی ثبت‌نام می‌شوند، هم می‌باشد.

از سویی هم این کمیسیون با اشاره به تدابیر برای پیش‌گیری از احتمال رأی‌دادن بیشتر از یک بار اشتراک کنندگان انتخابات گفته است که به منظور تأمین شفافیت در انتخابات پیشرو، فهرست الکترونیک رأی‌دهندگان در ماشین‌های بیومتریک نصب شده و طوری تدابیر در سیستم ماشین‌ها اتخاذ می‌شود که در روز انتخابات با داخل‌کردن شماره‌ی تصدیق ثبت‌نام در سیسم مربوطه، شامل‌بودن نام مراجعه‌کننده در فهرست رأی‌دهندگان همان محل تثبیت شود.

در فیصله نامه همچنان آمده است: «در سیستم این ماشین‌ها طوری تدابیر اتخاذ شود که قابلیت انتقال آنلاین عکس فورمه نتایج و نتایج دیجیتلی هر محل رأی‌دهی به مرکز را داشته باشد تا در مرکز ملی معلومات نتایج دیجیتلی یا عکس فورمه‌ی نتایج مطابقت داده شده مستقیما جمع بندی صورت می‌گیرد.»

این کمیسیون در حالی این فیصله را صادر کرده است که قرار بود ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی امروز آغاز شود. هنوز روشن نیست چرا ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان شروع نشده است و اعضا و سخنگویان این کمیسیون نیز به تماس‌های اطلاعات روز پاسخ ندادند.

انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی قرار است در ششم میزان سال جاری برگزار شود.