شرکت بیمه رازی بصورت ۱۰۰ فیصد افغانی و با مدیریت اتباع (افغان) ثبت گردیده و با سرمایه گزاری حدود ۱۰۰ میلیون افغانی در ۵ ولایت به تعداد بیش از ۱۰۰ نفر کارمند در حال فعالیت دارد که همه از جوانان تحصیلکرده افغان می باشند و بیش از ۱۰۰ خانواده نیز از فعالیت این شرکت منتفع می شوند.

اشاره: روزنامه اطلاعات روز در ۱۶ سرطان ۱۳۹۸ گزارشی را با عنوان «چرا جلو فعالیت فراقانونی دو شرکت بیمه‌ی ایرانی در افغانستان گرفته نمی‌شود؟» در نسخه آنلاین و چاپی شماره ۱۷۶۳ نشر کرده بود. در جریان تهیه‌ی گزارش، مسئولان نمایندگی شرکت بیمه‌ی رازی در کابل، از دادن جزئیات در مورد مجوز فعالیت و سابقه‌ی کاری‌شان خودداری کردند. پس از آن در واکنش به نشر این گزارش، مسئولان شرکت بیمه‌ی رازی و شرکت بیمه‌ی ملت این جوابیه‌ها را برای چاپ ارسال کرده که بدون دخل و تصرف نگارشی و ویرایشی نشر می‌شود.

متن جوابیه‌ی نمایندگی شرکت بیمه‌ی رازی:

در تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا، در هنگام صدور ویزه برای اتباع خارجی بیمه سفر با پوشش های مصوب آن کشور اخذ می گردد که چنانچه مسافرین در حین سفر، دچار بیماری و یا حادثه گردد و با توجه به اینکه مسافر معمولا پول نقد همراه ندارد، هزینه های مربوطه را شرکت های بیمه برعهده بگیرند که سفارت خانه های کشورهای غربی و حتی ترکیه در کابل نیز به همین روال هستند.

مطابق قانون بیمه ایران موسوم به آئین نامه ۷۷ نیز ورود اتباع خارجی بدون بیمه معتبر و مورد تایید بیمه مرکزی ایران ممنوع است و از آنجا که شرکتهای بیمه جهان در ایران خدمات بیموی نمی دهند و شرکتهای بیمه افغانستان نیز وابسته به شرکتهای بیمه جهانی هستند، بیمه نامه مورد تایید بیمه مرکزی ایران فقط می تواند از شرکتهای بیمه ایرانی اخذ شود و بر همین اساس در تاریخ (۱۳۹۱/۰۸/۲۳) تفاهم نامه مشترک بین ریاست امور بیمه های کشورمان با بیمه مرکزی ایران مبنی بر فعالیت شرکتهای بیمه در کشورهای متقابل منعقد گردیده بود.

شرکت بیمه رازی که اولین شرکت بیمه خصوصی ایرانی می باشد، در راستای اجرای تفاهم نامه مشترک ضمن اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران به وزارت خارجه افغانستان معرفی گردیده و متعاقبا پس از طی مراحل قانونی با اخذ جواز تشبث شماره  (3597 ) مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ رسما ثبت گردیده است و سپس مطابق با قانون بیمه افغانستان برای ثبت نمایندگی کلیه مدارک و مراحل قانونی را طی کرده و با اخذ تاییدیه چند باره از شورای امنیت ملی با سپردن تضمین بانکی ۲۵ میلیون افغانی جواز فعالیت بیموی خود را در تاریخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ و با شماره A0006 از وزارت مالیه اخذ نموده و مالیات خود را با شفافیت کامل پرداخت و تفصفیه نموده است و هم اکنون نیز دارای جواز معتبر می باشد، در حالیکه در گزارش مذکور بارها عنوان شده که فعالیت این شرکتها از ابتدا فاقد جواز معتبر بوده است که خلاف واقعیت و اتهام کاذبانه است.

شرکت بیمه رازی بصورت ۱۰۰ فیصد افغانی و با مدیریت اتباع (افغان) ثبت گردیده و با سرمایه گزاری حدود ۱۰۰ میلیون افغانی در ۵ ولایت به تعداد بیش از ۱۰۰ نفر کارمند در حال فعالیت دارد که همه از جوانان تحصیلکرده افغان می باشند و بیش از ۱۰۰ خانواده نیز  از فعالیت این شرکت منتفع می شوند.

این شرکت تاکنون به بیش از ۲۰۰۰ نفر(دو هزار نفر) از بیمه شدگان خود خدماتی بیمه ای حتی تا سقف ۱۰ هزار یورو پرداخت نموده است که خوشبختانه در گزارش روزنامه اطلاعات روز نیز به این مورد اشاره شده است که خدماتی ناشی از بیماری سخت و پرهزینه تا حوادث مختلف در حین سفر به ایران برای مشترکین بیمه پرداخت گردیده.

اما چندی است ک ریاست بیمه ها، ابتدا به بهانه تغییر ساختار شرکت و سپس به بهانه هدایت شورای امنیت ملی با تصمیم اشتباه، سعی در تعطیلی و انحلال شرکت رازی و ملت نموده است. در حالیکه این شرکتها دارای جواز قانونی بوده و مالیه پرداخت می نمایند و مهمتر آنکه مطابق قانون جاری بیمه، موارد لغو جواز فعالیت به صراحت آمده است که هیچکدام از موارد شامل این شرکت ها نمی باشد و ریاست امور بیمه ها صرفا بر اساس پاسخ پیشنهاد خود از وزیر محترم مالیه و شورای امنیت ملی خواستار تعطیلی است در حالیکه صراحتا قید شده تا امضا تفاهم نامه مشترک از اعطا جواز به نمایندگی ها خودداری شود و همانگونه که در متن گزارش نیز قید گردیده، شورای محترم امنیت ملی برای شرکتهای جدید هدایت داده و به هیچ وجه شامل شرکتهای سابقه و دارای جواز نمی باشد.

جای تعجب فراوان است گزارشگر محترم به کلیه اسناد دولتی و مکاتبات محرمانه نیز دسترسی پیدا کرده و حتی نامه اخیر که به روز پنجشنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۸ صادر شده، در روز شنبه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ در گزارش پیوست گردیده است و این به جز ایجاد جوسازی و فشار اجتماعی چیز دیگری نیست.

حال اینکه چنانچه شرکتهای رازی و ملت لغو گردند، سفارت ایران نمی تواند بیمه های صادره از شرکتهای داخلی افغانستان را بدلیل عدم حضور در ایران و عدم توانایی ارائه خدمات بپذیرند و در صدور ویزه برای همشهریان دچار مشکل خواهد شد و نهایتا در صورت صدور ویزه مسافر می بایست در مبادی ورودی ایران (فرودگاهها و مرزها) از شرکتهای ایرانی بیمه تهیه کنند که با مبلغ بیش از مبلغ مصوب در افغانستان است از مسافرین دریافت می گردد. (به ازاء هر ماه ویزه ۱۴ دالر در حالیکه اکنون بیمه ۳ ماهه ۱۵ یورو ارائه می گردد).

واضح است که با تصمیم اشتباه ریاست امور بیمه ها در اصرار به تعطیلی شرکتهای رازی و ملت که با سرمایه افغانی و توسط کارمندان افغانستانی اداره می شود و منافع شرکت نیز در کشور افغانستان سرمایه گزاری می گردد باعث سرریز سرمایه به کشور ایران می شود و نهایتا جز صدمه و زیان به همشهریان نتیجه ای در بر نخواهد داشت و این تصمیم خلاف قانون و تخلف آشکار محسوب می شود.

شرکت نمایندگی بیمه رازی، ضمن رعایت مفاد قانونی و ضوابط جاریه کشور فعالیت می کند و برای احقاق حقوق خود و همچنین جلوگیری از تضییع و زیان همشهریان محترم، پیگیری قضائی از مراجع مربوط را در دستور کار قرار خواهد داد تا با سودجوئی و منفعت طلبی شخصی توسط برخی فاسدان مقابله کند و در راستای دغدغه های ریاست محترم جمهور و دولت محترم وحدت ملی با اشخاص متخلف و فراقانونی مبارزه خواهد کرد.

با احترام

سید محمد (امینی)

رئیس نماینده گی شرکت بیمه رازی در افغانستان

متن جوابیه‌ی نمایندگی شرکت بیمه‌ی ملت:

بنام آفرینده قلم

به تقدیم سلام و احترامات فایقه خدمت مدیر مسؤل و کارمندان خبرگذاری اطلاعات روز اینک درپاسخ به مطالب منتشره به تاریخ ۱۶ سرطان ۱۳۹۸ ذیلآ نگاشته میشود اینکه رسالت، انصاف بی طرفی روشنگری و اطلاع رسانی دقیق رسالت یک خبر نگار ونشر اخبار واقعی وبدون تحریف نشاندهنده آزاد اندیشی مسؤلین هر نشریه چاپی ویا رسانه های مجازی است به کمال تآسف نشر اخبار مربوط به نمایندگی های شرکت های بیمه اصول فوق در نظرگرفته نشده است.

نمایندگی بیمه ملت افتخار ان را دارد که به عنوان نخستین نمایندگی شرکت بیمه در چارچوب قراردادهای  بین اللملی میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران فعالیت های خویش را تحت نظارت مستمر ریاست عمومی اموربیمه های وزرات مالیه ج ا- ا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در عرضه بیمه سفر در اختیار برادران و خواهران افغانستانی که عازم جمهوری اسلامی ایران هستند ارایه می نماید اگربه تاریخ قبل از فعالیت های قانونی نمایندگی بیمه نگاه منصفانه داشته باشید بجای اینکه عملکرد دوساله مارا مورد سرزنش قراردهید رسالت تان حکم میکرد عملکرد و دست آورد ما مورد تقدیر قرار میگرفت  زیرا قبل از سال ۱۳۸۷ عرضه بیمه نامه ها در مبادی ورودی جمهوری اسلامی ایران بدون نظارت هیچ ارگانی نظارتی افغانستانی  صادر میگردید.

هیچ ارگانی نبود که مطالبه حقوقی بیمه شده گان محترم را نماید بعد از آغاز فعالیت قانونی بیمه ملت هزاران نفر از بیمه شده گان محترم ازخدمات این شرکت بهره مند گردیده اند خدمات تعهد شده نمایندگی بیمه ملت مطابق به آیین نامه ۷۷ قانون بیمه جمهوری اسلامی ایران به تخفیف ویژه وبا معیارهای پذیرفته شده مانند اتباع کشورهای دیگری است که قصد ورود به جمهوری اسلامی ایران را دارند عرضه میگردد که این افتخاربزرگی است برای ریاست عمومی امور بیمه های وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان وبیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران این فعالیت ها کاملآقانونمند وبا مجوز وزرات مالیه اریه میگردد نمایندگی بیمه ملت به اساس هدایات مقامات وزارت مالیه ج ا – ا خود را ملزم ومتعهد به اجرای آن دانسته در مکتوب نمبر ۱۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ به نمایندگی های بیمه ملت و رازی هدایت داده شده که ساختار و فعالت خویش را از نمایندگی به شرکت تغیر دهند که دراین راستا جواز سرمایه گذاری بنام بیمه سامان از ریاست ثبت مرکزی و مالکیت های فکری اخذ گردیده که در صورت همکاری مقامات وزارت مالیه ما بزودی شاهد تاسیس شرکت بیمه سامان افغانستانی به سرمایه گذاری بیش ازدو میلیون دالر واشتغال بیش از هشتاد نفر در افغانستان خواهیم بود اخیرآ مکتوب شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ به نمایندگی بیمه ملت مواصلت ورزیده که در مغایریت کامل به هدایات مکتوب نمبر ۱۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ مبنی بر تغیر ساختارشرکت قرار دارد که این خود سوال بر انکیز است بیاید بجای تخریب هم دست به دست هم داده در جهت نهادینه شدن صنعت بیمه در افغانستان سهم خود را ادا سازیم.

بااحترام

عبدالرحیم افشارمدیراداری بیمه ملت

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of