ثبات و همگرایی: «چهار نوع» رأی را تحت هیچ شرایطی قبول نداریم

اطلاعات روز: تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرده است که شمارش و اعتباردهی به چهار نوع آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست و از این کمیسیون خواسته است که به مطالبات قانونی این تیم رسیدگی کند.

این موضوع در در جلسه‌ی شب گذشته‌ (سه‌شنبه، 14 عقرب) اعضایی رهبری تیم «ثبات و همگرایی» مطرح شده است. اعضای این تیم تأکید کرده‌اند که چهار نوع آرا که به گفته‌ی آنان «تقلبی» و در عین حال رقم درشتی است، تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست.

137 هزار و 630 رأی مبهم و ناشناخته در بخش قرنطین دستگاه شرکت درملوگ، 102 هزار و 12 رأی خارج از زمان رأی‌دهی، آرای عکس از روی عکس و عکس‌های تکراری که هنوز تصفیه نشده و آرای بالغ به 700 دستگاه و میموری‌کارت‌های گم‌شده از چهار نوع آرایی است که به گفته‌ی تیم «ثبات و همگرایی» تقلبی خوانده شده است.

این تیم انتخاباتی تأکید کرده است که در جهت دفاع از آرای پاک مردم متعهد است و در برابر تخلفاتی که در این مورد از سوی کمیسیون انتخابات و یا هر آدرس دیگری صورت بگیرد، بی‌تفاوت نمی‌ماند.

در اعلامیه‌ی «ثبات و همگرایی» از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده است که «با در نظرداشت اصل بی‌طرفی، به‌حیث امانت‌دار رأی و اراده‌ی مردم، در جهت تصفیه کامل آرای تقلبی از آرای پاک در چهار مورد یادشده، در مطابقت با نص صریح قانون، طرزالعمل و لوایح، اقدام سریع نماید».

این تیم پیش از این نیز خواستار ابطال حدود 300 هزار رأی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شده بود. نور رحمن اخلاقی، رییس بخش نظارت و مبارزه با تقلب ستاد انتخاباتی تیم «ثبات و همگرایی» گفته بود که چهار مورد مشکل‌ساز مبتنی بر استراتژی بردن انتخابات به دور دوم را شناسایی کرده‌اند.

او همچنان گفته بود: «به توکل خدا این چهار مورد که شامل حدود 300 هزار رأی باطله و نامعتبر می‌شود، فرصت وارد دور شدن ندارد.»