بعد از ظهر دیروز دوبار میز جلسه‌ی رییس‌جمهور با مشت‌های نحیف و قهر بسیار ایشان لرزید. چند ساعت بعد، اواسط...