سکینه امیری

سکینه امیری

ﮔﺰﺍرش‌گر

سکینه امیری در دانشگاه ﮐﺎﺑﻞ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. از دو سال به این‌سو فعالیتش را در حوزه‌ی کار رسانه‌‌‌یی شروع کرده است. او در ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ به‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺰﺍرش‌گر ﺩﺭ «ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ» ﻣﺸﻐﻮﻝ‌ کار است. حوزه‌ی مورد علاقه‌ی او موضوعات اجتماعی‌‌، فرهنگی و مسایل خانواده است.