سکینه امیری

سکینه امیری

ﮔﺰﺍرش‌گر

سکینه امیری در دانشگاه ﮐﺎﺑﻞ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. از سال 1395 به این‌سو فعالیتش را در حوزه‌ی کار رسانه‌‌‌یی شروع کرده است. سکینه در حال حاضر به‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺰﺍرش‌گر ﺩﺭ «ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ» کار می‌کند. حوزه‌ی مورد علاقه‌ی او موضوعات اجتماعی‌‌، فرهنگی و مسایل خانواده است.