دولت و ملت در یک صفِ دفاع از جمهوریت
مردم افغانستان با وجود تمام چالش‌ها، مشکلات امنیتی، تهدید مستقیم طالبان، عدم علاقه‌مندی برخی سیاسیون و دوری مراکز رأی دهی، به پای صندوق های رأی رفته‌اند تا از نظام، جمهوریت و دست‌آوردهای چندین ساله حکومت و دموکراسی دفاع کنند و در بین رأی‌دهند‌گان کسانی نیز بودند که انگشتان‌شان در انتخابات قبلی توسط طالبان به‌دلیل اشتراک در پروسه‌ی مردمی و رأی‌دهی قطع شدند.
اسلام و جمهوریت (1)
خلیفه تنها از رهگذر بذل و بخشش القاب تلاش می‌کرد که اقتدار معنوی خود را بر این امارت‌ها، سلطنت‌ها و ملوکیت‌های ماحول خو بگستراند. هم خود این واحدهای سیاسی که در پیرامون نظام خلافتی پدید آمدند و هم عناوین و القاب آن امر تاریخی و فرهنگی هستند. حتا خود خلافت یک برساخته‌‌ی تاریخی است و بررسی تاریخی عمیق‌تر نشان خواهد که مفهوم خلافت در عهد اموی با عهد عباسی متفاوت است و این بار معنایی متفاوت را آنان از فرهنگ و ایدئولوژی خود می‌گرفتند و بر مفهوم خلافت تحمیل می‌کردند.
سفر عبدالله به هند؛ آیا اجماع منطقه‌ای با درنظرداشت روابط هند و پاکستان ممکن است؟
وقتی سخن از روابط افغانستان با یکی از کشورهای هند یا پاکستان است، محال است که منازعه میان این دو کشور را درنظر نگیریم. هند و پاکستان دو رقیب و دشمن دیرینه در منطقه‌ی جنوب ‌آسیا است که از دیرزمان منازعات سرزمینی این دو کشور بر مناسبات سیاسی در داخل افغانستان نیز تأثیر مستقیم داشته است.
حذف جمهوریت با یک جمله‌ی طالبان
تاریخ مذاکرات نشان می‌دهد که طالبان هیچ گونه تعهدی بر توافقات خود ندارند. مذاکره، مفاهمه و موافقه ابزاری است برای تسلط‌شان و حیله‌ای است برای نابود ساختن طرف مقابل. توافق‌نامه‌ی طالبان با جنرال ملک نمونه‌ی بارزی از طرز دید طالبان به مذاکره و موافقت‌نامه است. طالبان از 1994 تا 1996 میلادی اعلام می‌کردند که جنگ‌شان برای برقراری صلح است و خواهان تشکیل دولت طالبانی نیستند اما به محض این‌که وارد کابل شدند، دولت تشکیل دادند و قوانین خشک، بدوی و غیرانسانی را به زور بر مردم بی‌دفاع تحمیل کردند.
اسلام و جمهوریت (2)
چنان‌که دیدیم در قرآن و سنت سیستم سیاسی وجود ندارد، بلکه ارزش‌های سیاسی وجود دارد و هر قالبی که به حکم تجربه و خرد انسانی بتواند سبب تحقق بیشتر و بهتر این ارزش‌ها شود، اقتباس و استقرار آن مرضی و ممدوح شریعت خواهد بود. این عناوین هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارند، مگر این‌که بتواند خدمت بیشتری به عدالت کند.
بن‌بست در دوحه؛ چرا طرزالعمل به اندازه‌ی نتیجه‌ی مذاکرات مهم است؟
دو بند از موارد اختلافی میان هیأت‌های دوطرف در تدوین و تصویب کارشیوه‌ی مذاکرات، برخلاف تصور عموم از مقدماتی‌بودن این مرحله، نقشی بسیار تعیین‌کننده در نتیجه‌ی مذاکرات دارد. این دو مورد اگرچه ظاهرا از آن به‌عنوان دو بند از مفاد کارشیوه‌ی مذاکرات یاد می‌شود، از چنان اهمیتی برای طرف‌ها برخوردار است که می‌تواند اهداف اصلی دو طرف از نتایج مذاکرات را برآورده کند.
تأکید بر مذاکرات صرف بین‌الافغانی؛ خلیل‌‌زاد همچنان طرف سوم است
خلیل‌‌زاد در متن مذاکرات حضور دارد، بدون این‌که او طرف سوم قلمداد شود. توافق دو طرف روی عدم حضور طرف سوم در میز مذاکرات و گفت‌وگوهای صرفا بین‌الافغانی، با آن‌که در ظاهر خلیل‌‌زاد را از جریان مذاکرات دور نگه‌داشته، اما در واقعیت نه‌تنها او را از جریان مذاکرات دور نکرده، بلکه بیشتر از قبل او را به متن مذاکرات بین‌الافغانی آورده است؛ تا آن‌جایی که نتیجه‌ی تلاش‌های خلیل‌‌زاد به‌عنوان مبنای مذاکرات بین‌الافغانی از سوی طالبان مطرح شده و بر آن تأکید دارند.
جمهوری دموکراتیک افغانستان؛ از آغاز متفاوت تره‌کی تا تسلیم‌شدن نجیب
گورباچف و مشاورانش به این باور رسیده بودند که نیروهای شوروی بدون شناخت روان‌شناسی وضع واقعی امور افغانستان، وارد این کشور شده‌اند. از جانب دیگر نیروهای شوروی برای جنگ چریکی که در انتظارشان بود آموزش ندیده بودند. آن‌ها برای جنگ با دشمن نوین که در دشت‌های شمالی اروپا موضع دفاعی می‌گرفت، آموزش دیده بودند. اما مجاهدین بر جنگ چریکی به خوبی وارد بودند و حاضر نمی‌شدند سنگر بگیرند و منتظر بمانند تا با توپخانه و تانک شوروی مورد حمله قرار گیرند.
کابل‌‌ ‌نان؛ جنگ بر سر غذا
دستان هردو همزمان به بسته‌ی غذا رسیدند. غذا را از دست سرباز بیرون کردند. هر یک با تمام توان به‌سوی خود می‌کشیدند. هیچ یک حاضر نبودند از آن تیر شوند. لحظه به لحظه تلاش‌شان برای ربودن طعمه بیشتر می‌شدند. چیزی نگذشت که داد و بیدادشان به هوا بلند شدند. چنان چیغ می‌زدند که آز آن سر کوچه می‌شد شنید. صحنه‌ی عجیب و صحنه‌ی زشتی بود!
دنیای مردگان (7)
گرچند شاعران و صوفیان مداح، از مورد لطف قرارگرفتن ممدوحانش، توسط پیشوایان دین در زندگی آن‌‌ها سخن گفته‌اند، اما همین مداحان، پس از مرگ همین شاهان دارای موهبت و یا حتا در زندگی‌شان، وقتی از آن‌‌ها روی‌‌گردان شده‌اند، با موهن‌‌آمیزترین تعبیرها، ممدوحان خود را نکوهش کرده‌اند.
نامه سرگشاده برای ریيس‌جمهور
در رابطه به جمع‌آوری کمک‌ها از مراجع ملی و بين‌المللی بايد گفت که صندوق ملی مالی افغانستان آماده‌ی پاسخ‌دهی برای مردم از طريق رسانه‌ها به‌شمول راديوتلويزیون ملی و شبکه‌های اجتماعی بوده و رساندن دوباره کمک‌ها به مردم به‌صورت شفاف پاسخ‌گو می‌باشد.
نژادپرستی افغانی: نیم‌رخی که می‌پوشانیم‌اش
قدم اول در مبارزه با نژادپرستی سخن‌گفتن از آن است. بیان این واقعیت‌ها و پرداختن به بحث نژادپرستی ما را به تفکر در مورد ما و عمق معضل در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، وامی‌دارد. کتمان پندارها، کردارها و گرایش‌های نژادپرستانه در میان ما باعث حفظ و بازتولید نابرابری و در نهایت تولید خشونت می‌شود.