(گفت‌وکو با جوان مبتکر، صمد علی، سازنده و مبتکر یک دستگاه «جوجه‌کشی» از ولایت غرنی) گفت‌وگو کننده: مهدی زرتشت در...
مصاحبه‌ی اختصاصی اطلاعات روز با عباس کاموند، معاون سخنگو و استیفن والن، مدیر بورس‌های تحصیلی فولبرایت در سفارت ایالات متحده...
گفت‌وگوی روزنامه‌ی اطلاعات روز با برنا کریمی، نامزدوزیر وزارت مخابرات اطلاعات روز: آقای کریمی، تشکر از این‌که وقت‌تان را برای...
گفت‌وگوی اختصاصی روزنامه‌ی اطلاعات روز با دکتر سردار‌محمد رحیمی، نامزد‌وزیر وزارت تجارت و صنایع اطلاعات روز: آقای رحیمی، از مدت‌ها...