«پراکندگی دیدگاه‌ها در بین اعضای تیم، گفت‌وگوهای صلح را با مشکل روبه‌رو می‌کند»
به باور بانو فرید، اگر طالبان در راس قدرت قرار بگیرند، جنگ پایان نخواهد یافت و به نام‌های متفاوت ادامه خواهد داشت. وی می‌افزاید طالبان باید این طرز فکر اشتباه را تغییر بدهند که تنها با جنگ می‌توانند حاکمیت سیاسی داشته باشند؛ زیرا این کار از راه مصالحه نیز امکان‌پذیر است.
«در پیراهن جمهوریت به مذاکره برویم»
متأسفانه رهبران سیاسی خود را تافته‌ی جدا بافته می‌دانند و می‌خواهند که تصمیم نهایی را فقط پنج یا شش نفر اتخاذ کنند و دیگران به‌شمول نماینده‌های افغانستان جدید در آن نباشند. افغانستان حالا متحول شده است و اگر از رهبران بپرسیم که اگر سه نفر از نسل نو افغانستان با شما باشد چه؟ می‌گویند که برای ما هتک حرمت است و ما این را قبول نداریم.
زنان افغانستان نصفی از 35 میلیون نفوس افغانستان اند و زنان افغان مثل باقی اتباع و شهروندان افغانستان از حقوق مساوی برخوردار اند. این حقوق را هم هویت ملی شان و هم هویت دینی شان داده است و هم قانون اساسی. یک گروه به‌خاطر هیچ دلیلی نمی‌تواند برای ما محدودیت تعیین کند زیرا هویت افغان بودن خود را زنان افغان در طول تاریخ به اثبات رسانده‌اند