عابر شایگان

عابر شایگان

دبیر گزارش و گزارش‌گر تحقیقی

متولد سال 1371 خورشیدی. زاده‌ی شایگان؛ دهکده‌ای کوچک در غرب غزنی. دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی روزنامه‌نگاری دانشگاه هرات.