تخریب انتخابات راه حل نیست!
در چهارم اسد امسال ائتلاف سیاسی‌یی با عنوان «ائتلاف بزرگ ملی افغانستان» ایجاد شد. این ائتلاف سیاسی می‌خواهد به «خودسری‌های...