حسینا 14 سال دارد، اما در عمل یک زن بالغ است. چهار سال پیش هنگامی‌که دختر عمه‌اش خودش را آتش...