غزنی؛ شهری برای طالبان
زنگ خطر حمله‌ گسترده‌ی طالبان بر مرکز شهر غزنی و سقوط این شهر استراتژیک چند ماه پیش نواخته شده بود....