برگردان: حمیدمهدوی پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال 2014، آسیای مرکزی در‌هاله‌ای ‌از ابهام قرار دارد و...
هادی صادقی بازهم فاجعه‌ای دیگر از قربانی شدن مردم افغانستان؛‌ این بار اما خشم طبیعت تراژیدی خلق کرد. سرازیر شدن...
این سناریو در اول جولای، زمانی که روابط آقای اوباما و رییس جمهور کرزی به تیرگی گرایید، آغاز شد. در...