سهراب سروش

سهراب سروش

گزارش‌گر

در بهار سال 1369 در دایکندی به دنیا آمده‌ام. نتوانستم درس بخوانم و توانستم یک موجود آماتور باشم. نخستین کار که به صورت آماتور یاد گرفتم «نوشتن» بود و نخستین چیزی که نوشتم «جنگ» بود. با جنگ‌نویسی سر از روزنامه‌ها در‌آوردم و در روزنامه‌نگاری طرف‌دار «نرم‌نویسی»‌‌ هستم ... من سهراب سروش، روزنامه‌نگار، بی‌خیال و نگران احوال جهانم.