عبدالواحد حیدری

عبدالواحد حیدری

گزارشگر

متولد پائیز سال ۱۳۷۲ خورشیدی. زاده‌ی غوغه هیچه؛ منطقه‌ی در مرز غربی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی هم‌سرحد با دای‌چوپان زابل. دانش آموخته رشته‌ی خبرنگاری و ارتباطات عامه در دانشگاه ننگرهار و ماستری رشته‌ی روابط بین‌الملل از کشور ایران.